Ogłoszenia

XXIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 26.07.2017r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

18 lipca 2017 13:50 | Ogłoszenia

XXIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 26.07.2017r. o godz. 14.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków na terenie Gminy Kołaczkowo.
11.Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
12.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Krzywa Góra.
13.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bieganowo.
14.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Budziłowo.
15.Przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zieliniec.
16.Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
17.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017r.
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Odpowiedzi na zapytania.
20.Zamknięcie sesji.


                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                               /-/ Danuta Grabowska
                                  

Przeczytano: 798 razy.| Wydrukuj

Do góry