Ogłoszenia

XXX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 26.09.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

18 września 2017 15:56 | Ogłoszenia

XXX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 26.09.2017r. o godz. 15.00 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bieganowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bieganowie.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 1 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sokolnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sokolnikach.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kołaczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kołaczkowie oraz w sprawie stwierdzenia przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Filialnej w Borzykowie podporządkowanej organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie w Szkołę Filialną w Borzykowie podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2023.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia stawki za zajęcie pasa drogowego dla internetu szerokopasmowego.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Odpowiedzi na zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                  Przewodniczący Rady                                                                                                                                                           /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 840 razy.| Wydrukuj

Do góry