Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

04 października 2017 10:42 | Ogłoszenia

                                                                                                               Kołaczkowo 2017.10.04

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu”

Część I - „Przebudowa instalacji wodociągowej w Borzykowie oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”

Część II - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzykowo”

Do wyznaczonego terminu 03.10.2017r. wpłynęły 3 oferty.

 

Zestawienie ofert wraz z cenami i punktacją przedstawia się następująco:

Część I - „Przebudowa instalacji wodociągowej w Borzykowie oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto oferty

Ilość punktów
w kryterium cena

Ilość punktów
w  kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów

1

DAMBOL

Budownictwo i Nadzory

Damian Bolach

ul. Zamenhofa 13/7

63-400 Ostrów Wlkp.

 

2 450,00

80

20

100

2

Kontrakt Plan

Artur Roykowski

ul. Wiosenna 29

60-185 Skórzewo

7 847,40

24,98

20

44,98

3

HS Projekt
Henryk Sodkiewicz
Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

4 305,00

45,53

20

65,53


Część II- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzykowo”

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto oferty

Ilość punktów
w kryterium cena

Ilość punktów
w  kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów

1

DAMBOL
Budownictwo i Nadzory

Damian Bolach

ul. Zamenhofa 13/7

63-400 Ostrów Wlkp.

 

43 000,00

55,60

20

75,60

2

Kontrakt Plan

Artur Roykowski

ul. Wiosenna 29

60-185 Skórzewo

48 339,00

49,47

20

69,47

3

HS Projekt

Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

29 889,00

80

20

100

Zamawiający informuje, że do realizacji zamówień zostały wybrane oferty z najwyższą ilością punktów tj.:
część I oferta nr 1:
DAMBOL

Budownictwo i Nadzory

Damian Bolach

ul. Zamenhofa 13/7

63-400 Ostrów Wlkp


część II oferta nr 3:

HS Projekt

Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

 

 

Przeczytano: 819 razy.| Wydrukuj

Do góry