Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

12 października 2017 08:11 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
 4. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2018 roku.
 5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
 6. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku podatkowym 2018.
 8. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku.
 9. Unormowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez zbycie części nieruchomości położonej w Sokolnikach na działce nr 367.
 10. Wyrażenie zgody na sprzedaż części działki nr 426 położonej w Sokolnikach.
 11. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
 12. Plany miejscowe w związku z ochroną zabudowy mieszkaniowej.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Wolne głosy i wnioski.                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 667 razy.| Wydrukuj

Do góry