Ogłoszenia

Informacja dotycząca realizacji projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo

27 października 2017 10:45 | Ogłoszenia

Gmina Kołaczkowo informuje, że rozpoczyna realizację projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo, a także stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Gminy oraz oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.

W celu usprawnienia działań związanych z pozyskaniem informacji o stosowanych źródłach ciepła oraz zużyciu energii na terenie Gminy, Wójt Gminy zlecił kompleksową inwentaryzację oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej firmie Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska. W dniach 6.11.2017 r. – 18.11.2017 r. odbędzie się inwentaryzacja na terenie Gminy.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy posiadający upoważnienie Wójta, dlatego też prosi się mieszkańców i zarządców obiektów o udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację w celu utworzenia bazy danych i opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz nie utrudnianie ankieterom pracy. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z osobami, które będą pracować
w terenie i pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.

Wyniki tych prac posłużą do określenia potrzeb w zakresie likwidacji urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym będących źródłem niskiej emisji i zastąpienia ich przez urządzenia bardziej ekologiczne i energooszczędne.

W Urzędzie Gminy można pozyskać informacje na temat projektu, pod numerem telefonu (61) 438 03 41, kontakt z Panią Olgą Pietrzykowską.

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy Kołaczkowo. Ankieterzy będą pracować w godzinach 9.00 – 18.00.

O kolejnym etapach realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytano: 924 razy.| Wydrukuj

Do góry