Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 22.05.2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

15 maja 2018 12:48 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dni 22.05.2018 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 44.
 3. Przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczkowo”.
 4. Obciążenie nieruchomości gruntowych  służebnością przesyłu
 5. Sprawozdanie ze współpracy gminy z NGO.
 6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 7. Przedłożenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium dla wójta za 2017 r.
 8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na budowę chodnika w Krzywej Górze.
 9. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 10. Wprowadzenie zmian w regulaminie nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 11. Wolne głosy i wnioski

 

Przewodniczący Rady

/-/   Danuta Grabowska

 

Przeczytano: 640 razy.| Wydrukuj

Do góry