Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

17 lipca 2018 14:02 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 45.
 3. Informacja w sprawie wniosku o wykup części działki położonej w Spławiu.
 4. Przedstawienie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kołaczkowo.
 5. Ustalenie maksymalnej liczby zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 6. Ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Kołaczkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. Ustalenie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 8. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
 9. Ustalenie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego na remont drogi powiatowej Grabowo Królewskie – Zieliniec.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 12. Wolne głosy i wnioski

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                          /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 538 razy.| Wydrukuj

Do góry