Ogłoszenia

XL Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 30.08.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

28 sierpnia 2018 10:03 | Ogłoszenia

XL Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu  30.08.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 38 z obrad sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zapoznanie się z warunkami wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 10. Zwolnienie dyrektora SP w Sokolnikach od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 11. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przeczytano: 580 razy.| Wydrukuj

Do góry