Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

09 października 2018 09:02 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Informacja z posiedzeń Komisji.
  3. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sokolniki cz. zachodnia- wprowadzenie uwag i wniosków do planu.
  4. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
  5. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  6. Udzielenie dotacji do spółek wodnych.
  7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołaczkowo.
  8. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  9. Wolne głosy i wnioski

                                Przewodniczący Rady

                           /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 478 razy.| Wydrukuj

Do góry