Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

24 października 2018 11:17 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 46, 47, 48.
 3. Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie na 2019 rok
 4. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2019 roku.
 5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
 6. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku podatkowym 2019.
 8. Zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek.
 9. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.
 10. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 11. Wolne głosy i wnioski.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 532 razy.| Wydrukuj

Do góry