Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

01 grudnia 2018 14:14 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Informacja z posiedzeń Komisji.
  3. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  4. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kołaczkowie.
  5. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych służebnością przesyłu.
  6. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
  8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  9. Rozpatrzenie w sprawie nie wywiązywania się z obowiązków sołtysa w Borzykowie.
  10. Wolne głosy i wnioski                        

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                               /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 493 razy.| Wydrukuj

Do góry