Ogłoszenia

II Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

06 grudnia 2018 10:07 | Ogłoszenia

II Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  11.12.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 10. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kołaczkowie.
 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych służebnością przesyłu.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Odpowiedzi na zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 586 razy.| Wydrukuj

Do góry