Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 17.12.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

15 grudnia 2018 10:41 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 17.12.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
 3. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Kołaczkowo.
 4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2019 r.
 5. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 6. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Ustalenie wysokości diet dla radnych.
 10. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 11. Wolne głosy i wnioski

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                          /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 489 razy.| Wydrukuj

Do góry