Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 15.01.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

14 stycznia 2019 08:44 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 15.01.2019 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu nr 1 i 2 z wspólnego posiedzenia komisji.
3.Zmiana siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie.
4.Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat.
5.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023.
6.Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 – 2023
7.Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
8.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
9.Wolne głosy i wnioski

                                       Przewodniczący Rady
                                      /-/   Danuta Grabowska
                           

Przeczytano: 462 razy.| Wydrukuj

Do góry