Ogłoszenia

IV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 22.01.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

14 stycznia 2019 09:12 | Ogłoszenia

IV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu  22.01.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Zmiana siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie.
10.Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat.
11.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023.
12.Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 – 2023
13.Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
14.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Odpowiedzi na zapytania.
17.Zamknięcie sesji.


                                                     Przewodniczący Rady
                                                    /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 521 razy.| Wydrukuj

Do góry