Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.04.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

08 kwietnia 2019 09:04 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 09.04.2019 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  3. Informacja z posiedzeń komisji.
  4. Zmiana Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  5. Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
  6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o oznaczeniach geodezyjnych część działki nr 99 obręb Sokolniki, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 28137 na okres 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.
  7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o oznaczeniach geodezyjnych część działki nr 425 obręb Sokolniki, o powierzchni 0,0930 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00015319/1 na okres 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.
  8. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
  9. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody Reymonta.
  10. Wolne głosy i wnioski

                                                   Przewodniczący Rady

                                                /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 403 razy.| Wydrukuj

Do góry