Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

25 kwietnia 2019 09:05 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu  29.04.2019 r. o godz. 15:00
w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

   Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018.
  4. Uzasadnienie potrzeby budowy sali gimnastycznej i przedszkola w Sokolnikach.
  5. Omówienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2019.
  6. Wolne głosy i wnioski.

 

                                                       Przewodniczący Komisji
                                                          Budżetu i Finansów          

                                                   /-/ Małgorzata Jakubowska

 

Przeczytano: 415 razy.| Wydrukuj

Do góry