Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

22 maja 2019 12:01 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja z posiedzeń komisji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO w roku 2018.
 5. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 6. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo.
 7. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 72 obręb Kołaczkowo na rzecz firmy INEA S.A.
 8. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 2 i 3 obręb Grabowo Królewskie na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
 9. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 39/1 obręb Gorazdowo na rzecz firmy INEA S.A.
 10. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 239/3 obręb Sokolniki na rzecz firmy INEA S.A.
 11. Określenie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w roku 2018 r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Uchwała w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
 16. Wolne głosy i wnioski

                                                       Przewodniczący Rady

                                                        /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 347 razy.| Wydrukuj

Do góry