Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

13 czerwca 2019 13:23 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3.Przedstawienie informacji o realizowanej inwestycji - rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie.
4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
5.Przedłożenie projektów uchwał w sprawie:
  1)udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kołaczkowo.
  2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
  3)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2018 rok.
6.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
7.Wolne głosy i wnioski

                              Przewodniczący Rady
                            /-/   Danuta Grabowska
   

                                                                  

Przeczytano: 332 razy.| Wydrukuj

Do góry