Ogłoszenia

IX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

13 czerwca 2019 13:26 | Ogłoszenia

IX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
10.Debata nad Raportem o stanie Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kołaczkowo.
12.Zapoznanie się z:
1)sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz sprawozdaniem finansowym
2)opinią  RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
3)wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym
4)opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo
5)dyskusja
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2018 rok.
15.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Odpowiedzi na zapytania.
18.Zamknięcie sesji.     
                                      Przewodniczący Rady
                                    /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 371 razy.| Wydrukuj

Do góry