Ogłoszenia

XII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

20 listopada 2019 12:19 | Ogłoszenia

XII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Informacja przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
10.Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.
11.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2020 rok.
12.Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kołaczkowo.
13.Ustalenie wysokości diet radnych.
14.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
15.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019 2024.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Odpowiedzi na zapytania.     
18.Zamknięcie sesji.    
                                           
                                                              Przewodniczący Rady
                                                              /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 622 razy.| Wydrukuj

Do góry