Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

27 lutego 2020 10:00 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu  09.03.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

   Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przedstawienie wykazu najmu i użyczenia świetlic wiejskich.
  4. Przedstawienie propozycji wykonania projektów dróg gminnych.
  5. Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie.
  6. Omówienie Strategii Gminy Kołaczkowo 2015-2025.
  7. Przedstawienie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
  8. Wolne głosy i wnioski.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                       /-/ Małgorzata Jakubowska

Przeczytano: 402 razy.| Wydrukuj

Do góry