Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

16 lipca 2020 12:29 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gorazdowo.
4.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sokolniki.
5.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kołaczkowo.
6.Wyrażenie zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borzykowo.
7.Wyrażenie zgody na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 391/1 położonej w Sokolnikach.
8.Wyrażenie zgody na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 55/1 położonej w Krzywej Górze.
9.Wyrażenie zgody na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kołaczkowo.
10.Wyznaczenie dróg gminnych do opracowania projektów związanych z ich budową.
11.Określenie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kołaczkowo.
12.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
13.Informacja z posiedzeń komisji.
14.Wolne głosy i wnioski
                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                  /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 150 razy.| Wydrukuj

Do góry