Ogłoszenia

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

16 lipca 2020 12:42 | Ogłoszenia

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wręczenie nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 10. Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gorazdowo.
 11. Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sokolniki.
 12. Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kołaczkowo.
 13. Określenie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kołaczkowo
 14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.                                                      

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                       /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 158 razy.| Wydrukuj

Do góry