Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

16 września 2020 14:57 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 15 i 16.
 4. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Kołaczkowo na rok szkolny 2020/2021.
 5. Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Borzykowo.
 6. Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żydowo.
 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położnych w obrębie Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położnych w obrębie Sokolniki- część wschodnia, gmina Kołaczkowo.
 9. Wyrażenie zgody na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 56/2 położonej w Kołaczkowie.
 10. Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
 13. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.
 14. Wolne głosy i wnioski

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 39 razy.| Wydrukuj

Do góry