Ogłoszenia

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

16 września 2020 15:01 | Ogłoszenia

XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wręczenie nagród dla prymusa szkoły.
5.Wręczenie nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Gminy Kołaczkowo.
6.Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
11.Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Kołaczkowo  na rok szkolny 2020/2021.
12.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Borzykowo.
13.Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żydowo.
14.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położnych w obrębie Borzykowo, gmina Kołaczkowo.
15.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położnych w obrębie Sokolniki- część wschodnia, gmina Kołaczkowo.
16.Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
17.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
18.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
19.Wolne głosy i wnioski.
20.Odpowiedzi na zapytania.
21.Zamknięcie sesji.     
                                             Przewodniczący Rady
                                            /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 269 razy.| Wydrukuj

Do góry