Wybory Prezydenta RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 23 marca 2015 r.

24 maja 2015 08:53 | Wybory Prezydenta RP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KOŁACZKOWO

z dnia 23 marca 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Kołaczkowo  z dnia 23 sierpnia 2012 r  w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Kołaczkowo podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Przeczytano: 1287 razy.| Wydrukuj

Do góry