Wybory Parlamentarne

15 października 2015 15:29 | Wybory Parlamentarne

INFORMACJA Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wytyczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP podaje się do wiadomości publicznej informację...

czytaj więcej

13 października 2015 09:36 | Wybory Parlamentarne

Materiały multimedialne dot. Akcji Wyborczej Parlament 2015

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 Termin i technika głosowania Głosowanie korespondencyjne Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana) Uprawnieni Niepełnosprawni Niepełnosprawni (wersja animowana) Głosowanie za granicą Głosowanie za granicą (wersja animowana)

czytaj więcej

12 października 2015 12:39 | Wybory Parlamentarne

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 17 września 2015 r.

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 17 września 2015 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...

czytaj więcej