GKRPA w Kołaczkowie

15 stycznia 2016 10:59 | GKRPA w Kołaczkowie

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczkowie

czynny: w I i III środę miesiąca w godz. od 17.00 do 19.00 tel. 61 485-55-10 (czynny w czasie dyżuru) w pozostałe dni informacji dot. uzależnień i przemocy w rodzinie udziela Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia we Wrześni ul. Witkowska 3, tel. 61 436-21-46 od poniedziałku...

czytaj więcej