Fundusze Unijne i Krajowe

20 lipca 2017 09:18 | Fundusze Unijne i Krajowe

Zaproszenie na konsultacje Lokalnego programu rewitalizacji

Zaproszenie W związku z realizacją projektu pn. „Program Rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje,...

czytaj więcej

03 lipca 2017 14:22 | Fundusze Unijne i Krajowe

Realizacja projektu w ramach Gospodarki wodno - ściekowej.

Gmina Kołaczkowo podpisała w dniu 22.06.201 roku umowę na dofinasowanie projektu współfinansowanego w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa poddziałanie-"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,...

czytaj więcej

25 sierpnia 2016 13:57 | Fundusze Unijne i Krajowe

Realizacja projektów współfinansowanych w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Gmina Kołaczkowo podpisała 18.08.2016 roku 3 umowy na dofinasowanie 3 projektów współfinansowanych w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów...

czytaj więcej