Fundusze Unijne i Krajowe

Realizacja projektów współfinansowanych w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

25 sierpnia 2016 13:57 | Fundusze Unijne i Krajowe


funduszue.jpgprow20142020logokolor.jpgGmina Kołaczkowo podpisała  18.08.2016 roku 3 umowy na dofinasowanie 3 projektów  współfinansowanych w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 Z dofinasowania, które wynosi 63,63% zostaną zrealizowane następujące projekty:
1.    Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki
Cel- Poprawa warunków życia mieszkańców Sokolniki oraz pozostałych członków tutejszej parafii (mieszkańcy Gałęzewic, Szamarzewa i Gorazdowa) poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej  długości 0,600 km w miejscu dzisiejszego traktu polnego prowadzącego do cmentarza parafialnego
Efekt -1,00 km drogi nawierzchni bitumicznej

2.    Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo
Cel- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borzykowo, poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej długości 0,303 km w miejscu dzisiejszego traktu polnego łączącego części wsi
Efekt -0,303 km drogi o nawierzchni bitumicznej

3.    Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo
Cel- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borzykowo, Kołaczkowo, Żydowo poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu dzisiejszego traktu polnego łączącego 3 miejscowości
Efekt -1,00 km drogi nawierzchni bitumicznej

Przeczytano: 479 razy.| Wydrukuj

Do góry