Fundusze Unijne i Krajowe

Realizacja projektu w ramach Gospodarki wodno - ściekowej.

03 lipca 2017 14:22 | Fundusze Unijne i Krajowe

funduszue.jpgprow20142020logokolor.jpg         

 

Gmina Kołaczkowo podpisała  w dniu 22.06.201 roku  umowę na dofinasowanie  projektu  współfinansowanego w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa poddziałanie-"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" , działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Z dofinasowania, które wynosi 63,63% zostanie  zrealizowany projekt pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie raz z modernizacja infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”
Cel operacji- Poprawa warunków bytowych mieszkańców Borzykowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 8,093 km oraz modernizację 0,16 km sieci wodociągowej  i doposażenie hydroforni we Wszemborzu.
Efekt - 8,093 km kanalizacji sanitarnej (203 przyłącza), 0,16 km zmodernizowanej sieci wodociągowej (9 przyłączy), sprężarka do hydroforni- 1szt

Przeczytano: 548 razy.| Wydrukuj

Do góry